Vodafone stapt in de ontwikkeling van zogenaamde connected cars. Dat zijn auto’s die verbonden zijn met het internet, maar ook met hun omgeving. In een connected car ben je verbonden met andere weggebruikers, elektronische waarschuwingssystemen, wegmarkeringen, enzovoort. Vodafone is de eerste internetprovider die zich op deze markt begeeft.

Het bedrijf heeft zich aangesloten bij de 5G Automotive Association (5GAA).

Samenwerking tussen autofabrikanten en telecombranche

De 5GAA werd in september van dit jaar in Duitsland opgericht door drie grote autofabrikanten, te weten Daimler, Audi en BMW en vier telecom netwerkfabrikanten, namelijk Intel, Nokia, Huawei en Qualcomm. Doel van deze samenwerking is het vinden van antwoorden op vragen op het gebied van mobiliteit, zoals geautomatiseerd rijden en verkeersveiligheid.

Daarnaast doet men gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van intelligent transport en het integreren daarvan in smart cities. Smart cities is een term die inhoudt dat in de toekomst allerlei systemen in een stad met elkaar verbonden kunnen worden. Dit vergt meer van de telecomnetwerken, maar waarschijnlijk ook meer van de databundel van jouw sim only abonnement.

Het is daarom raadzaam een sim only abonnement met voldoende internet MB’s of zelfs met onbeperkt data te nemen.

Vodafone volgt ontwikkelingen op de voet

De groep wil graag meer deelnemers vanuit de ICT en automotive branche. Vodafone heeft in het verleden al regelmatig laten weten dergelijke ontwikkelingen met grote interesse te volgen. Het bedrijf was zelf ook al actief op dit terrein. Zo is men al bezig om vehicle to vehicle communicatie te testen.

Dit is een techniek waarbij je auto via 4G met andere auto’s kan communiceren om de veiligheid en efficiënt rijgedrag te vergroten. Het grootste voordeel van deze techniek is dat het over grote afstanden gebruikt kan worden. Daarom is het betrouwbaarder dan het gebruik van sensoren zoals momenteel al gebeurt in connected cars.

In de toekomst moeten de technieken die momenteel door de 5GAA ontwikkeld worden uiteindelijk leiden tot een Intelligent Transportation System, een systeem waarbij auto’s onderling en met allerlei apparatuur langs de weg verbonden zijn en communiceren. Je auto kan dan bijvoorbeeld zelf aangeven dat hij van baan gaat wisselen of je kunt een automatisch advies krijgen welke snelheid je het beste aan kan houden om files te voorkomen.

IoT netwerk

In navolging van T-Mobile komt ook Vodafone met een ‘internet of things-netwerk’. Dat is een netwerk voor kleine apparaten en gadgets, die kleine hoeveelheden data versturen. Het is energiezuiniger voor die apparaten om dat via een lage bandbreedte te doen. Vodafone wil begin 2017 starten met de uitrol van dit netwerk, net als T-Mobile. KPN heeft al een dergelijk 4G netwerk, met landelijke dekking.

Het is de bedoeling van Vodafone om in de loop van 2017 een internet of things-netwerk uit te rollen in alle landen waar men actief is. Het bedrijf begint met Nederland, Duitsland, Spanje en Ierland. Vodafone gaat hiervoor gebruik maken van de zogenaamde ‘narrow band’ technologie.

De verwachting is dat het al bestaande 4G netwerk van Vodafone eenvoudig geschikt gemaakt kan worden voor internet of things. Hiervoor zou alleen een software update op de basisstations nodig zijn. In dat geval zal het netwerk ook direct een landelijke dekking hebben. Dit in tegenstelling tot concurrent T-Mobile.

T-Mobile en KPN doen ook mee

Ook T-Mobile heeft aangekondigd met een internet of things netwerk te zullen komen. Dit netwerk zal in eerste instantie uitgerold worden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en rond luchthaven Schiphol. In de loop van het jaar moet er landelijke dekking zijn.

KPN heeft al sinds juni een netwerk met landelijke dekking. Dat netwerk maakt gebruik van een andere technologie, namelijk long range wide area, die al langer wordt gebruikt en daarom breder wordt ondersteund. Wat de gevolgen zijn voor sim only en of het in de toekomst verstandiger wordt om daarom een sim only abonnement te nemen met 4G of een nog grotere databundel.

Mogelijkheden

Op dit moment zijn de mogelijkheden van internet of things nog relatief beperkt. Maar algemeen wordt verwacht dat het de toekomst heeft. Over een aantal jaren zal er sprake zijn van smart homes en smart cities. Smart home houdt in dat veel apparaten in je huis met internet verbonden zijn, zoals momenteel al het geval is bij een slimme thermostaat. Je kunt dan bijvoorbeeld ook op afstand inloggen op je alarmsysteem of de wasmachine aanzetten.

Smart city wil zeggen dat in een stad verschillende systemen en apparaten onderling verbonden zijn. Op die manier kunnen ze onderling informatie uitwisselen teneinde processen te verbeteren. Hierbij kun je denken aan zaken als de doorstroom van het verkeer of de stadsverlichting.