De nieuwe provider VodafoneZiggo, ontstaan uit een joint-venture tussen Vodafone en Ziggo, is deze week officieel van start gegaan. Het bedrijf presenteert zich door middel van een kort marktbericht. De proposities en marktbenadering zijn nog niet bekend. De mailadressen zijn al actief, de nieuwe corporate website nog niet. Vooralsnog vallen er overigens nog niet direct grote veranderingen te verwachten, de merknamen Vodafone en Ziggo blijven gewoon bestaan. Zie hier een eerste introductie:

Voorlopig blijven beide aparte merken nog bestaan

Zelfs het logo van het nieuwe bedrijf oogt vertrouwd. De twee merknamen zijn simpelweg samengevoegd. Een woordvoerder van VodafoneZiggo zegt hierover dat er nog geen formeel besluit genomen is over de vraag of er in de toekomst één merk gevoerd gaat worden.

“Alle opties zijn nog open. In deze fase treden we nog met beide merken naar buiten, ook om de klant niet in verwarring te brengen”.

VodafoneZiggo gaat vaste, mobiele en geïntegreerde communicatiediensten leveren aan zowel consumenten als bedrijven.

Nieuwe CEO

Het nieuwe fusiebedrijf zal geleid gaan worden door CEO Jeroen Hoencamp en CFO Ritchy Drost. Hoencamp was voorheen de baas bij de Britse organisatie van Vodafone en werkte eerder al ruim twaalf jaar voor de Nederlandse afdeling. Daarvoor was hij werkzaam bij Canon. Drost is op dit moment CFO bij Ziggo. Hij is ook al langere tijd in dienst bij Liberty Global, waar Ziggo een dochteronderneming van is.

Teneinde de integratie van de twee onderdelen te bevorderen, worden afdelingen en teams direct vanaf het begin zoveel mogelijk op de verschillende locaties samengevoegd. De bestaande kantoorlocaties zijn geschikt gemaakt om flexibel werken mogelijk te maken en ingericht volgens de nieuwe bedrijfsidentiteit.

Ziggo gratis extra's

‘Blijven investeren’

Eén van de doelen voor VodafoneZiggo zal zijn om ‘te blijven investeren in een digitale infrastructuur en op die manier een bedrijf op te bouwen waar Nederland trots op kan zijn. Dat is onze ambitie’, aldus kersvers CEO Jeroen Hoencamp. Hij geeft verder aan dat ‘om zowel consumenten als bedrijven bereikbaar en online te laten zijn, een naadloze integratie van vaste en mobiele netwerken vereist is.

Het afgelopen jaar investeerden de beide fusiepartners samen al ruim 800 miljoen euro in zaken als het netwerk en IT. De verwachting is dat ook de nieuwe joint-venture zal blijven investeren in onder meer productontwikkeling en innovatie.

ACM stemt in met overname door T-Mobile Thuis

T-Mobile mag Vodafone Thuis overnemen. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft zijn goedkeuring gegeven aan de verkoop van de vaste tak van Vodafone. Het onderdeel stond te koop omdat Vodafone wil gaan fuseren met Ziggo.

Deze fusie was goedgekeurd door de Europese Commissie, op voorwaarde dat Vodafone zijn vaste activiteiten zou afstoten. Met de verkoop van Vodafone Thuis heeft de provider nu dus aan die voorwaarde voldaan. De goedkeuring van de ACM aan de deal kan dus ook beschouwd worden als het definitieve groene licht voor die fusie.

Verkoop in het ‘belang van de consument’

Volgens de ACM is de verkoop van Vodafone Thuis aan T-Mobile in het belang van de consument. Verwacht wordt dat T-Mobile door deze uitbreiding de strijd aan zal kunnen gaan met de grote spelers KPN en Ziggo-Vodafone. Voor de consument is er zo dus meer te kiezen en ook is er meer kans op nieuwe diensten en scherpe prijzen.

Vodafone Thuis is het onderdeel, waar zowel vaste telefonie, internet en televisie onder vallen. Het is één van de onderdelen van Vodafone waar groei in zit. Het telt ongeveer 143.000 abonnees, waarvan 90 procent zogenaamde ´triple play´ klanten zijn, dus abonnees die een totaalpakket van tv, internet en vaste telefonie afnemen.

KPN vs VodafoneZiggo

De fusie tussen Vodafone en Ziggo en de uitbreiding van T-Mobile met vaste televisie-, internet- en telefoniediensten betekent een enorme verschuiving op de telecommarkt in Nederland. Was tot nu toe KPN met afstand de grootste speler in de markt, dat worden er nu opeens drie.

De ACM vindt het dan ook tijd om een nieuwe marktanalyse te maken. Het zou goed kunnen dat deze analyse tot nieuwe regels voor de telecommarkt kan gaan leiden. Op basis van het marktanalysebesluit dat nu nog van kracht is, wordt bijvoorbeeld de toegang tot het netwerk van KPN nog tot 2018 gereguleerd. In de nieuw ontstane situatie is deze regulering opeens achterhaald.