De slechte dekking van mobiele netwerken in tientallen gemeenten is in de meeste gevallen de schuld van die gemeenten zelf. Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken in een reactie op Kamervragen. De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een onderzoek door de NOS en een aantal provinciale omroepen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in enkele tientallen dorpen en steden veel klachten zijn over de slechte mobiele internetdekking. Volgens Kamp houden de gemeenten vaak de plaatsing van antennes tegen.

Problemen ontstaan op lokaal niveau

Het beleid van de Rijksoverheid is juist om providers zo min mogelijk beperkingen op te leggen bij het uitrollen van hun mobiele netwerken, aldus minister Kamp. Maar er ontstaan op lokaal niveau vaak problemen omdat de gemeentelijke regels of het college van B&W de plaatsing van antennes tegenhouden. Op zichzelf is dat natuurlijk begrijpelijk. Niemand zit te wachten op een antenne in de tuin. Maar we willen wel allemaal voortdurend mobiel kunnen zijn. Voor de providers is dit een lastig probleem. In veel steden en dorpen kost het grote moeite om voor een 100 procent dekking en voldoende capaciteit te zorgen.

112
De overheid vindt het met name erg belangrijk dat het nationale noodnummer 112 altijd en overal bereikbaar is. Uit een onderzoek door TNO blijkt dat 112 landelijk gezien in 99 procent van de gevallen mobiel te bereiken is. Overigens kun je 112 in principe ook bellen als je eigen netwerk geen bereik heeft. Je wordt dan automatisch doorgeschakeld naar een ander netwerk.

Gemeenten worden geholpen

Minister Kamp heeft nu toegezegd gemeenten te gaan helpen. Hij biedt hiervoor de expertise van het Agentschap Telecom aan. Het Agentschap kan de gemeenten helpen om in overleg met de mobiele aanbieders te zoeken naar oplossingen om de dekking en capaciteit van de netwerken te vergroten op een manier waarbij ook met de belangen van de inwoners van de gemeenten rekening wordt gehouden. Het uiteindelijk doel is om ervoor te zorgen dat in alle bewoonde gebieden in Nederland voldoende dekking en capaciteit is. Een dekking van 100 procent is daarbij niet haalbaar, aldus Kamp. Op dit moment heb je met een gemiddeld telefoon- of sim only abonnement al in 95 procent van het land mobiel bereik. Daarmee behoren we al tot de absolute top van de wereld. Slechts een handjevol landen doet het nog iets beter.

Overheid gaat strengere eisen stellen

In de toekomst zal de Nederlandse overheid strengere en meer specifieke eisen gaan stellen aan providers bij het veilen van frequentieruimte voor mobiele netwerken. Het gaat dan vooral om eisen op het gebied van de dekking van de mobiele netwerken. Op dit moment is Nederland internationaal koploper op het gebied van de beschikbaarheid, de dekking en de snelheid van mobiele netwerken en dat wil de overheid graag zo houden. Om de koppositie vast te houden zal de dekkingsverplichting van de telecomproviders moeten worden aangescherpt. Minister Henk Kamp van Economische Zaken schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekkingsverplichting

Op dit moment moeten providers ook al aan een dekkingsverplichting voldoen. Elke keer als er frequentievergunningen worden geveild, wordt hierover een bepaling in die vergunningen opgenomen. Deze bepalingen zijn echter nog heel algemeen. Het gaat dan meestal om een minimale oppervlakte die de providers van mobiele dekking dienen te voorzien. Maar er wordt niet gespecificeerd welke regio’s goede dekking dienen te hebben. Hierdoor speelt de strijd tussen de providers als het gaat om de beste dekking zich vooral af in de stedelijke gebieden. Landelijke gebieden en kleinere dorpen zijn minder rendabel. Vandaar dat daar de dekkingsgraad en de snelheid van de mobiele netwerken vaak achterblijft ten opzichte van die in de steden, zoals onlangs ook bleek uit een onderzoek door de NOS en lokale omroepen.

Specifiekere voorwaarden

Om die reden zal het Ministerie van economische zaken in de komende jaren specifiekere voorwaarden stellen bij veilingen van frequenties voor mobiele netwerken. Er zal bijvoorbeeld niet alleen worden geëist dat providers in alle bewoonde gebieden een goede dekking realiseren. Ook qua capaciteit en snelheid zullen eisen worden gesteld. De eerstvolgende grote frequentieveilingen zullen waarschijnlijk pas plaatsvinden in 2019. Dan zullen niet alleen een aantal bestaande vergunningen opnieuw worden geveild, maar ook nieuwe frequenties. Dat is van groot belang voor een succesvolle uitrol van 5G netwerken, die vanaf 2020 wordt verwacht.