Op 17 juni 2017 moet het afgelopen zijn met de roamingkosten. Dat heeft de Europese Commissie eerder dit jaar al voorgesteld en vandaag wordt daarover vergaderd door vertegenwoordigers van de lidstaten. Dat lijkt goed nieuws, want het betekent dat je vanaf die datum niet meer extra hoeft te betalen voor het gebruik van je mobiele telefoon in het buitenland. Toch maken een aantal lidstaten, waaronder ook Nederland, zich ernstig zorgen over de gevolgen van dit voorstel. Ze vrezen dat de afschaffing van de roamingtarieven juist hogere binnenlandse tarieven tot gevolg zal hebben.

Providers in de problemen door onderlinge tarieven

Het overleg in Brussel spitst zich dan ook toe op de vraag hoe men de aparte tarieven voor roaming kan afschaffen zonder dat de binnenlandse tarieven zullen stijgen. Het probleem zit hem erin dat providers aan elkaar een tarief berekenen om elkaars netwerk te mogen gebruiken. Maar als de binnenlandse tarieven lager worden dan de buitenlandse tarieven, wordt er verlies geleden.

Nadelig voorbeeld
Stel dat bijvoorbeeld het tarief voor mobiel bellen in Polen de helft is van dat in Nederland, dan kunnen Polen dus voortaan in Nederland met hun Poolse abonnement bellen voor de Poolse prijs. Dat is uiteraard zeer nadelig voor de Nederlandse providers, die hun netwerken beschikbaar stellen aan buitenlandse collega providers. Dit probleem zouden de providers op kunnen vangen door de binnenlandse tarieven omhoog te schroeven. Alleen dan kunnen ze de vaak vrij hoge tarieven voor het gebruik van elkaars netwerken nog betalen. Veertien landen, waaronder Nederland, verzetten zich om deze reden vooralsnog tegen het voorstel zoals het er nu ligt.

Als ze er alsnog uitkomen en het wetsvoorstel, wellicht in iets aangepaste vorm, wordt aangenomen, betekent dat dus dat je al in de zomer van 2017 op vakantie kunt bellen, sms’en en internetten voor hetzelfde tarief als in Nederland. Alle verbruikte belminuten, sms’jes en MB’s gaan dan ook uit een en dezelfde bundel. Of je nu in Nederland belt of op vakantie in Spanje. Voor jou als gebruiker met bijvoorbeeld sim only zou dat natuurlijk wel erg fijn zijn: dat scheelt veel in de maandelijkse kosten.

Roaming

‘Het gaat verdwijnen’

Vanaf 2017 zijn de roamingkosten dus waarschijnlijk verleden tijd, maar niet helemaal. Er komt namelijk een fair use-regel voor in de plaats. Dit is alleen bekend gemaakt in de nieuwe telecomwet van de Europese Unie. Er wordt hierdoor een einde gemaakt aan de hoge telefoonkosten waar consumenten na de vakantie mee geconfronteerd worden. Mobiel bellen en internetten in het buitenland wordt vanaf 15 juni 2017 net zo duur als bij je thuis. Dit wil dus zeggen dat het voor iedereen die op vakantie gaat, veel interessanter is om in het buitenland gewoon te bellen en om internet te gebruiken. Je kunt ook gewoon whatsappen en een foto sturen. Tot op heden werd er minder gebruik van gemaakt, omdat je erg hoge telefoonrekeningen kon verwachten na je vakantie. Toch gaat de rem er nu niet helemaal af, want klanten kunnen niet onbeperkt veel data verbruiken. Er komt een fair use-regel. Dit wil zeggen dat er een maximum komt als het gaat over het aantal belminuten of MB’s welke verbruikt mogen worden in het buitenland. Hoe hoog daarvan de limiet is, wordt nog bepaald door de Europese Unie, deze is nog niet bekend.

Hoge telefoonrekening bij overschrijden van limiet

Wanneer je de limiet overschrijdt, kun je een hoge telefoonrekening verwachten. Het is namelijk zo dat de providers een extra bedrag mogen rekenen voor het afnemen van de dienst. De rekening is wel lager dan je nu gewend bent. Goed nieuws dus dat de hoge roamingkosten vanaf nu verleden tijd zijn. Gebruikers zullen vanaf april 2016 dan ook merken dat de eerste stappen naar de nieuwe telecomwet in werking zijn getreden. Providers mogen vanaf dan nog maar vijf eurocent per minuut extra rekenen als je gaat bellen in het buitenland. Bij een sms bericht is dat twee eurocent extra en bij een MB is dat vijf eurocent per verbruikte MB.

Compromis maakt de weg vrij

Er ligt een voorlopig akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie over het verlagen van de groothandelstarieven voor roamingdiensten. Een aantal landen, waaronder Nederland, had grote bedenkingen bij de plannen, maar na onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de diverse landen kwam er alsnog een compromis uit de bus. Hiermee is de weg vrij voor het definitief afschaffen van de roamingkosten voor consumenten vanaf juni volgend jaar. Dat betekent dat je vanaf dat moment binnen de hele Europese Unie voor hetzelfde tarief kunt bellen, sms’en en internetten als in Nederland.

De Europese Commissie had in het voorstel over de afschaffing van de roamingkosten voor consumenten voorgesteld dat providers elkaar onderling nog maar maximaal 0,85 eurocent per megabyte zouden mogen berekenen voor het gebruik van het eigen netwerk door de klanten van de ander. Veertien landen, waaronder ook Nederland, wilden een lager tarief. Dit omdat men vreesde dat als deze tarieven te hoog blijven, terwijl het internationaal bellen juist goedkoper wordt, de providers deze kosten zouden gaan doorberekenen in de binnenlandse tarieven.

Maximaal 1 eurocent doorberekenen

Het compromis dat er nu ligt komt er op neer dat in 2017 alle providers elkaar nog maximaal 1 eurocent per MB mogen doorberekenen, juist méér dus dan het oorspronkelijke voorstel, maar dat dit tarief geleidelijk afgebouwd wordt tot 0,5 eurocent in 2021. Dit compromis is een idee van EU-voorzitter Slowakije en kreeg de steun van een meerderheid van de lidstaten. Twaalf landen stemden nog steeds tegen, ook Nederland. Toch lijkt hiermee na jarenlange onderhandelingen de laatste horde genomen om eindelijk tot gelijke tarieven binnen heel Europa te komen. En kan je volgend jaar dus eindelijk op vakantie met je sim only abonnement gewoon voor het lage Nederlandse tarief bellen en internetten.