Het kabinet wil de huidige koppositie van de Nederlandse telecom netwerken gaat versterken in de komende jaren. Daartoe veilt de Overheid in 2019 maar liefst drie nieuwe frequentiebanden: 700 MHz, 1400MHz en 2100MHz. Deze banden bieden de ruimte voor 4G en 5G netwerken en mogen worden gebruikt vanaf 2020. Tot 2040 kan er gebruik gemaakt worden van de frequentiebanden. Een nieuwe landelijke veiling van de beschikbare frequenties moet tot extra capaciteit leiden voor snellere internetdiensten. Minster Kamp zegt hierover het volgende:

“Zonder snelle draadloze communicatie stagneert onze economie. De behoefte van consumenten en bedrijven aan diensten via mobiele communicatie neemt de komende jaren alleen maar toe. Een nieuwe, landelijke veiling van de beschikbare frequenties voor draadloze communicatie, leidt tot extra capaciteit voor snellere internetdiensten. Zo creëren we een basis waarmee de digitale economie in Nederland ook in de toekomst volop kan blijven groeien.”

Nederlandse providers beschikken al over vijf 4G banden

Nederlandse telecomproviders beschikken momenteel over vijf frequentiebanden, namelijk 800, 900, 1800, 2100 en 2600 MHz. De banden worden o.a. gebruikt voor het 4G netwerk dat super snel mobiel internet mogelijk maakt. Het ministerie van Economische Zaken zal de ruimte in de nieuwe frequentiebanden veilen in het najaar van 2019. De winnaars, waar voorheen voornamelijk KPN, T-Mobile, Vodafone maar ook Tele2 toe kunnen worden gerekend, kunnen vanaf 2020 de frequenties inzetten voor de komende 20 jaar.

Hoewel de banden ook ingezet kunnen worden voor 4G, benadrukt het ministerie dat de nieuwe frequentiebanden vooral voor 5G zijn bedoeld. Dit is opmerkelijk, aangezien het nog niet duidelijk is welke banden de telecomindustrie gaat gebruiken voor het toekomstig 5G netwerk. Er gaan bijvoorbeeld al geruchten over het gebruik van hogere frequenties voor een 5G netwerk.

Overheid veilt nieuwe 5G frequenties

Momenteel zijn er vier providers in Nederland die de beschikking hebben over hun eigen netwerk: KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. De overheid wil deze providers de kans geven hun netwerk uit te breiden, maar voor kleinere providers is het ook mogelijk zich in de strijd te mengen. Verwacht wordt dat kleinere providers echter niet meekunnen in het financiële geweld, de frequentiebanden voor 4G netwerken werden enkele jaren geleden nog met flinke biedingen bemachtigd door de ‘grote vier’.

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de veiling. Zo krijgen de winnaars van de veiling een dekkingsverplichting wat inhoudt dat de overheid de bedrijven dwingen om ook in buitengebieden te zorgen voor een goede dekking. De Nota Mobiele Communicatie wordt dit najaar nog uitgebracht waarin meer details over de voorwaarden worden vermeld.

Bron: NOS.