Vanaf juni 2017 moet er een einde komen aan de roamingkosten. Dat zijn de extra kosten die je moet betalen voor telefoneren, sms’en en internetten in het buitenland. Hierdoor kunnen de kosten van jouw sim only abonnement hoog oplopen. De Europese Unie wil de roamingkosten afschaffen en de tarieven in heel Europa gelijktrekken. Enkele lidstaten, waaronder Nederland, liggen nog dwars. Maar er zijn nu signalen dat ook Nederland akkoord zal gaan, zij het aarzelend, met de definitieve voorstellen die half december worden verwacht.

Goed voor consument, probleem voor veel providers

Al meer dan tien jaar wordt er gediscussieerd over de afschaffing van de roamingkosten. Op dit moment zijn de plannen ervoor in een vergevorderd stadium. Er zitten echter nog wel wat haken en ogen aan het hele plan. Bovendien is het voor jou als consument natuurlijk uitstekend nieuws dat je voortaan met jouw sim only abonnement door heel Europa kunt reizen zonder je druk te hoeven maken over extreem hoge kosten voor je internetgebruik. Maar voor de sim only providers is het een heel ander verhaal. Zij vrezen een enorm verlies aan omzet door de maatregel. En dat is niet ten onrechte.

Wholesale tarieven de boosdoener

Dit omzetverlies wordt veroorzaakt door de zogenaamde wholesale tarieven. Dat is het tarief voor belminuten, sms´jes en dataverkeer dat de providers in rekening mogen brengen aan andere providers voor het ´lenen´ van hun netwerk. Stel dat jij als klant van bijvoorbeeld KPN op reis bent in Spanje, dan bel of internet je via een Spaans netwerk. KPN moet daarvoor een vergoeding betalen aan de Spaanse provider. Op dit moment liggen deze vergoedingen vaak hoger dan de nationale tarieven. Volgens de nieuwe regels moet KPN jou echter laten bellen en internetten tegen de geldende Nederlandse tarieven. Als KPN zelf meer moet betalen aan de Spaanse collega dan ze aan jou mogen berekenen, leiden ze uiteraard verlies.

Fair Use Policy
De manier om dit probleem op te lossen, is door de wholesale tarieven te verlagen en een vorm van ‘fair use policy’ af te spreken, zodat providers geen misbruik kunnen maken van de regels door overdreven tarieven te berekenen. Ook zou het kunnen zijn dat in de definitieve plannen de mogelijkheid voor de providers wordt opengelaten om in uitzonderlijke gevallen toch een hoger tarief aan hun klanten te berekenen om te voorkomen dat ze verlies leiden. Als dergelijke oplossingen inderdaad onderdeel zijn van de plannen die volgende maand gepresenteerd gaan worden, zal de Nederlandse regering, ondanks haar bedenkingen, dus zeer waarschijnlijk alsnog akkoord gaan.

Compensatie bij storingen

Vanaf 1 juni volgend jaar moeten sim only providers klanten ook financieel gaan compenseren bij storingen die langer dan 12 uur duren. Minister Kamp heeft een wetswijziging doorgevoerd die hen daartoe verplicht. Dit moet een einde maken aan de huidige situatie waarin providers zelf kunnen bepalen of ze een vergoeding geven bij een storing en zo ja in welke vorm. Gevolg is dat sommige helemaal niet compenseren. Andere providers geven soms gratis belminuten of dataverkeer als compensatie.

  • Heb je een internet, televisie of telefoon abonnement, vast of mobiel, of een sim only abonnement? Dan krijg je vanaf 1 juni 2017 een financiële vergoeding in geval van een langdurige storing. Er komen heldere regels om vast te stellen hoe hoog die vergoeding moet zijn. In geval van een storing die langer dan 12 uur duurt, moeten telecomproviders je voortaan een hele dag aan abonnementsgeld teruggeven met een minimum van één euro. Als de storing langer dan 24 uur duurt, heb je voor elke extra dag ook steeds weer recht op teruggave van je abonnementsgeld voor die dag.
  • Voor prepaid klanten geldt er een andere compensatieregeling. Deze klanten bellen over het algemeen minder vaak dan klanten met een abonnement en het gebruik varieert nogal. Bovendien betalen zij natuurlijk ook geen vast bedrag per maand waardoor het lastig is om een gemiddelde vergoeding vast te stellen bij een storing. Zij krijgen daarom bij storingen van 12 uur of langer een vast bedrag van 50 cent per dag. Ook als deze nieuwe regeling eenmaal van kracht is, mogen providers je bij een storing nog steeds compenseren in de vorm van bijvoorbeeld gratis belminuten of dataverkeer. Maar dat mag dan alleen nog wanneer jij als klant daar zelf voor hebt gekozen. Deze wetswijziging geldt dus ook voor bestaande sim only abonnementen.