Op 1 mei van dit jaar veranderen de regels voor het aanschaffen van een smartphone bij je mobiele abonnement. Providers zijn vanaf die datum verplicht om zo’n abonnement te registreren als een krediet. Dat betekent dat ze in het vervolg ook een inkomenstoets moeten gaan doen bij het Bureau krediet Registratie (BKR).

Providers vallen voortaan onder de Wft

Al jarenlang heb je bij de meeste providers de optie om bij je abonnement ook een smartphone aan te schaffen. Je krijgt dan meestal korting op de aanschafprijs en kunt het toestel afbetalen in maandelijkse termijnen, die in de maandelijkse abonnementsprijs zijn verwerkt. In 2014 oordeelde de Hoge Raad dat deze constructie als een verkapte lening gezien moest worden. Dat hield in dat providers ook onder de Wet financieel toezicht (Wft) gingen vallen. De providers hebben nog geprobeerd te onderhandelen over een speciale regeling, maar dat is niet gelukt.

Dezelfde regels voor providers als voor kredietverstrekkers

Voortaan zullen providers die een smartphone op afbetaling verstrekken dus moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als alle andere kredietverstrekkers. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze verplicht zijn om bij toestel abonnementen, die als krediet kunnen worden gezien, de waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ te plaatsen. Verder moeten ze de kosten voor het abonnement en die voor het toestel uitsplitsen en duidelijk communiceren.

Provider moet kredietwaardigheid kunnen controleren

Vanaf 1 mei wordt de Wft volledig van kracht voor de telecomsector. Vanaf dat moment zal je als klant dus gegevens over je inkomen moeten verstrekken wanneer je een abonnement met een toestel wilt afsluiten. De provider moet namelijk kunnen controleren of je wel kredietwaardig bent. Krijg je vervolgens het krediet, dan is de provider verplicht om je aan te melden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Je hebt dan dus een lening op je naam staan en dat kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een ander krediet of een hypotheek.

Op zoek naar mazen in het net

Het is lastig om te voorspellen hoe consumenten hierop zullen reageren. Maar verwacht wordt dat het een afschrikwekkend effect zal hebben op veel mensen. Dat betekent waarschijnlijk dat mobiele providers op zoek zullen gaan naar ‘mazen in de wet’. Zo hoeft bij een krediet tot 250 euro bijvoorbeeld geen inkomenstoets gedaan te worden. Ook wordt een dergelijk krediet niet geregistreerd. En ook een krediet dat in maximaal drie termijnen terugbetaald wordt, valt niet onder de verplichte toets en registratie. Deze uitzonderingen bieden dus wellicht nog interessante mogelijkheden voor providers.

Sim only abonnement wordt niet geregistreerd

Als jij verwacht dat deze nieuwe regeling problemen op gaat leveren of je niet geregistreerd wilt staan bij het BKR, dan heb je natuurlijk altijd de optie om een sim only abonnement af te sluiten. Wanneer je geen duur toestel op afbetaling koopt, verandert er voor jou dan verder niets. Een sim only abonnement valt namelijk niet onder de nieuwe regeling en wanneer je besluit een sim only abonnement af te sluiten, wordt er dus niets geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie. Verwacht wordt dat mede hierdoor het sim only abonnement alleen maar populairder zal worden.

Gerelateerd nieuws: