KPN heeft het geïntegreerde jaarverslag over 2016 gepresenteerd. Hierin wordt teruggekeken op een jaar met goede resultaten. De nieuwe strategie ‘Vereenvoudigen, Groeien, Innoveren’ werpt duidelijk vruchten af. KPN heeft zich ingezet om Nederland een stap verder te brengen in de digitale transformatie. En met succes. Naast het jaarverslag werd ook de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 april aanstaande naar buiten gebracht. Tijdens deze vergadering zullen onder andere twee leden van de Raad van Commissarissen worden herbenoemd.

Toename van het aantal klanten én de klanttevredenheid

Het afgelopen jaar werd vooral gekenmerkt door een toenemend aantal klanten en toenemende klanttevredenheid, zowel onder consumenten als zakelijke klanten. Dit komt volgens KPN met name door investeringen in netwerken, de succesvolle bundeling van vaste en mobiele diensten voor consumenten en innovatieve technologieën. Zo is het bundelen van een sim only met het vaste internet-pakket van KPN (KPN Compleet) erg populair, ondanks de relatief hoge prijzen voor een gemiddeld sim only abonnement in vergelijking met andere providers in Nederland. Voor wat betreft de zakelijke markt lag de focus vooral op groei in de ICT-dienstverlening.

Jaarverslag

Het geïntegreerde jaarverslag werd gepresenteerd op een speciale pagina. Een noviteit op deze speciale website zijn de interne en externe specialisten die hun visie delen over nieuwe ICT-technologieën die van belang zijn voor de toekomstige samenleving. KPN spreekt zelf de ambitie uit om bij te dragen aan de digitale transformatie en verduurzaming van Nederland. Ook voor de inspanningen op dat gebied kreeg de provider erkenning met een notering in de Dow Jones Sustainability Index. Dit is een soort wereldranglijst voor ondernemingen op het gebied van duurzaamheid. Toch is men nog lang niet tevreden. De ambitie van KPN is om ‘in 2025 nagenoeg 110 procent circulair te opereren voor nieuwe apparatuur in netwerken en gebouwen’.

Brutowinstmarge stabiel

De brutowinstmarge van KPN blijft al drie jaar relatief stabiel, maar laat in 2016 een opvallende stijging zien. Het bedrijf wist de marge in Nederland te verhogen van 37,4 procent in 2014 tot 40 procent in het afgelopen jaar. De vrije kasstroom nam de afgelopen jaren toe tot 741 miljoen euro in 2016. Dankzij de focus op kosten is ook het kostenniveau van de gehele onderneming structureel lager.

Marktaandeel neemt toe

Het marktaandeel van KPN op de telecommarkt is het afgelopen kwartaal verder gegroeid. Van de totale dienstenomzet nam KPN 43 procent voor zijn rekening, een stijging van 1,3 procent. Concurrenten T-Mobile en Vodafone zagen hun marktaandeel juist teruglopen. In het geval van Vodafone met 1 procent tot 32 procent. Het aandeel van T-Mobile kwam ook 1 procent lager uit op 21 procent. De nummer 4, Tele2, zag zijn marktaandeel iets stijgen tot 4 procent. Dit alles blijkt uit een rapport van marktonderzoeker Telecompaper. De totale omzet van de vier providers die op de Nederlandse markt actief zijn steeg in het derde kwartaal met 3,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. De totale gezamenlijke kwartaalomzet kwam daarmee uit op 1,2 miljard euro. Op jaarbasis tot nu toe is er echter sprake van een daling van 4,4 procent. Volgens Telecompaper is dit vooral te wijten aan de prijsdruk en de toegenomen concurrentie.

Wat zijn de verwachtingen voor komend boekjaar?

Voor het boekjaar 2016 voorspelt Telecompaper een daling van de totale omzet van de sector van 3,7 procent ten opzichte van 2015. Daarmee zou de totale gezamenlijke omzet dit jaar uitkomen op 4,7 miljard euro. Bovendien verwacht men dat de markt de komende jaren licht zal blijven krimpen, tot ongeveer 4,6 miljard in 2020. De verwachting is wel dat het mobiele dataverkeer de komende jaren stevig zal blijven groeien. De providers hebben er echter grote moeite mee om de stijgende vraag naar datadiensten ook in klinkende munt om te zetten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland op dit moment 20,2 miljoen simkaarten telt. Dat is een stijging van 1,3 procent in vergelijking met vorig jaar. Een van de oorzaken van de stijging is dat steeds meer mensen tegenwoordig kiezen voor een telefoon- sim only abonnement. Daarnaast stijgt het bevolkingsaantal nog altijd. Men verwacht dan ook dat dit aantal geleidelijk zal blijven toenemen tot een geschatte 20,8 miljoen in 2020.