In Nederland wordt het nog steeds als een officiële lening beschouwd wanneer je een telefoonabonnement af gaat sluiten waarbij je als klant een gratis telefoon ontvangt. Dit is bekend gemaakt uit een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden en een uitspraak van Jeroen Dijsselbloem (PvdA), dit is de huidige minister van Financiën. Deze minister heeft een beslissing genomen naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad. De uitspraak zou zo op het eerste oog wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de telecomsector. Het houdt onder andere in dat voor de sector dezelfde regels zullen gaan gelden als voor banken, online en offline winkels. Meer informatie over de Hoge Raad vind je op Rechtspraak.nl.

Reacties van providers

De grootste mobiele providers in Nederland hebben hier al op gereageerd en geven aan dat ze teleurgesteld zijn over de beslissing van de minister. Ze geven aan dat ze de aangekondigde maatregelen wel erg ver vinden gaan in één keer. Ze hadden eigenlijk ook gerekend op maatregelen die in eerste instantie minder ingrijpend zouden uitpakken. Daarbij noemt Vodafone de veranderingen ‘ingrijpend’, KPN noemt het ‘disproportioneel’ en T-Mobile zegt dat het niet makkelijker op gaat worden voor de consument. Veel mensen dachten eerst dat ze het toestel echt gratis kregen bij een abonnement, maar de prijs van het toestel zit bij het abonnement inbegrepen. Daar zijn nu maatregelen voor genomen en het lijkt er op dat daar het laatste voorlopig nog niet over is gezegd.

Providers laten wanbetalers met rust

De radiozender BNR zegt dat er paniek is binnen de telecomwereld naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Eerder hebben zij geoordeeld dat het voor providers niet toegestaan is om abonnementen te verkopen met een “gratis” telefoon. Voorheen werd dat wel gedaan. Door alle uitspraken die hierover gedaan worden, laten de providers deze klanten die de kosten van hun abonnement niet betalen, noodgedwongen met rust. Hierdoor zouden de providers naar schatting wel miljoen euro’s aan abonnementsgelden mis kunnen lopen. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad hebben providers een duidelijke verandering doorgevoerd. Toch speelt er nu weer een nieuw probleem op. Het is nu namelijk zo dat de providers duidelijk aangeven welk deel van de abonnementsprijs betaald moet worden voor de telefoon en er wordt aangegeven welk deel voor de overige onderdelen van het abonnement betaald worden. Maar dat is niet zo gedaan bij het afsluiten van de contracten van al bestaande klanten. Nu geven providers aan dat ze juist voor deze groep klanten bang zijn.

Juridische dicussie

Provider Vodafone geeft aan dat er op dit moment een “juridische discussie” gaande is aan de hand van de uitspraak van de Hoge Raad. Klanten moeten hoe dan ook verplicht worden om hun abonnementsgelden te betalen. Daarom worden er ook binnen KPN procedures gestart worden tegen de niet betalende klanten van de provider. Er wordt wel aangegeven last te hebben van langere procedures, dit heeft er mee te maken dat veel kantonrechters eerst navraag doen bij de Raad. Het gaat hier dan over kwesties omtrent de uitspraak van de Hoge Raad. Momenteel krijgt een rechter naar de uitspraak die is gedaan van de Hoge Raad. Vervolgens zal er op termijn een uiteindelijk oordeel worden geveld. Nu weten in ieder geval wel alle nieuwe klanten of klanten die hun abonnement verlengen wat zij betalen voor de telefoon als zij een telefoonabonnement afsluiten.

Overigens is ook bepaald dat een telefoon abonnement met toestel nu officieel wordt gezien als een lening. Meer informatie vind je op de website Rijksoverheid.nl.