Uit onderzoek blijkt dat steeds meer ouderen het nut van een smartphone beginnen in te zien. Waar deze bevolkingsgroep jarenlang maar langzaam de smartphone ontdekte, zit de smartphone verkoop aan ouderen momenteel flink in de lift. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Onderzoek onder verschillende leeftijdsgroepen

Het blijkt dat zo’n 55 procent van de ouderen tussen de 70 en 79 jaar in bezit is van een smartphone. Dit percentage lag vorig jaar nog op zo’n 47 procent, terwijl maar liefst 96 procent van de 12- tot en met 19-jarige in 2016 een smartphone in zijn of haar bezit had.

Verder blijkt uit het onderzoek van Telecompaper dat consumenten hun smartphones vaker in een winkel kopen, in plaats van op een online website. 42 procent van de mensen koopt zijn smartphone online, 5 procent minder dan een jaar eerder. Mogelijk heeft dit verband met de opkomst van smartphones bij ouderen.

Oudere vrouwen

Uit het onderzoek bleek dat voornamelijk in de leeftijdscategorie van oudere vrouwen een flinke groei lieten zien. In een jaar tijd is het aandeel smartphones in deze groep gestegen van 37 naar 52 procent. Over het geheel genomen is het percentage van Nederlanders die een smartphone in bezit heeft gestegen met zeven procent sinds 2015, van 79 naar 86 procent. Een flinke stijging wanneer je in ogenschouw neemt hoeveel Nederlanders dat ongeveer zijn. Volgens hetzelfde onderzoek van Telecompaper had aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 84 procent van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 50-64 jaar een smartphone.

Is de rek eruit bij andere leeftijdsgroepen?

Wat wel opvalt is dat de smartphone-markt in de leeftijdsgroepen anders dan ouderen niet sterk meer groeit. De groei van het totaal aantal Nederlanders met een smartphone is vooral te danken aan de ouderen. Het aandeel smartphones voor ouderen ligt nu op ongeveer de helft; 1 op de 2 ouderen heeft een smartphone. Hierdoor ligt er altijd nog genoeg ruimte voor verdere groei. Verwacht wordt dat het percentage de komende jaren dan ook verder zal oplopen.

Wat opvalt is dat steeds meer fabrikanten proberen in te spelen op deze trend. Er worden steeds meer toestellen geproduceerd die de functies van een doorsnee smartphone combineren met de handigheden van een senioerentoestel. Ook is deze ontwikkeling gunstig voor de sim only markt; steeds meer ouderen zien ook het voordeel van een sim only abonnement boven een prepaid simkaart.

senioren telefoon

70-plussers zijn ook steeds vaker smartphone-bezitters

Steeds meer smartphones worden in Nederland zelfs verkocht aan de 70 plussers in Nederland. Ruim de helft van alle Nederlanders die een leeftijd hebben tussen de 70 en 79 jaar heeft inmiddels een smartphone. Dat schrijft Telecompaper op basis van een rapport van TP:Basics. Sterker nog, de groei van de smartphone-markt wordt grotendeels positief beïnvloed door ouderen en laat daardoor nog altijd een stijging zien. Aannemelijk is dat ook steeds meer ouderen kiezen voor een sim only abonnement boven een prepaid simkaart voor hun smartphone.

Jongeren

Bij de jongeren is het niet verwonderlijk dat maar liefst 95 procent een smartphone heeft, in de leeftijdscategorie van 12 tot 19 jaar. Het smartphone-bezit neemt af naar mate de leeftijd toe neemt, maar ook bij adolescenten en volwassenen ligt het percentage enorm hoog. Logischerwijs ligt het smartphone-bezit bij ouderen het laagst, maar ook deze groep beschikt dus steeds vaker over een smartphone.

Groei zet zich voort

In de groep van 70 tot 79 jaar beschikte vorig jaar zo’n 53 procent van alle oudere mannen een smartphone, tegenover 37 procent van de vrouwen. Maar ook oudere vrouwen namen dit jaar steeds vaker een smartphone en dit heeft geleid tot een verdere stijging van deze percentages. Inmiddels bezit 52 procent van de vrouwen op leeftijd een smartphone, tegenover zo’n 67 procent van de mannen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat ook het opleidingsniveau een factor is bij het smartphone-gebruik van vrouwen van alle leeftijden. Van alle laagopgeleide vrouwen heeft ongeveer 81 procent een smartphone in Nederland, bij de hoogopgeleide vrouwen ligt dat op zo’n 90 procent.

Smartphonemarkt nog steeds groeiende
Al met al groeit de smartphone-markt nog steeds in Nederland, waar het toenemende smartphone-gebruik bij ouderen aan bijdraagt. Verwacht wordt dat de smartphone-markt voor ouderen de komende jaren nog verder groeit. Bij jongeren is er sprake van een verzadiging en worden er steeds minder smartphones verkocht. In zijn totaliteit is het aantal verkochte smartphones in de afgelopen jaar met zo’n 16 procent gestegen. Hierbij valt het op dat het gebruik van prepaid simkaarten in combinatie met een smartphone afneemt: steeds meer ouderen kiezen in combinatie met hun smartphone voor abonnement met sim only.