In 2013 kwam de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met een verlaging van de afgiftetarieven tussen telecomaanbieders. Hoewel dit plafond voor de afgiftetarieven nog niet definitief is, komt de ACM met een nieuwe verlaging. Volgens de ACM is dit een manier om de machtspositie van telecomaanbieders op hun eigen netwerken te beperken. Als er geen tariefplafond opgesteld wordt, kunnen telecomaanbieders hun prijzen verhogen of, in extreme situaties, zelfs blokkades uitvoeren. Wanneer de voorgestelde verlagingen van kracht zijn, is nog maar de vraag. De tarieven uit 2013 zijn nog altijd niet van kracht, omdat de telecomaanbieders naar de rechter zijn gestapt.

Poging tot halvering van de afgiftetarieven uit 2013

De ACM wilt het nieuwe tariefplafond vanaf mei 2017 van kracht laten gaan. In het nieuwe voorstel zijn de tarieven fors lager. Momenteel rekenen telecomproviders afgiftetarieven van 0,302 cent voor telefoongesprekken naar vaste nummers. Volgens de ACM moet dit tarief worden teruggeschroefd naar 0,138 cent. Voor gesprekken naar mobiele nummers rekenen de telecomaanbieders vooralsnog 1,867 cent per minuut. Ook deze tarieven moeten flink naar beneden. In het nieuwe voorstel van de ACM wordt een tarief van 0,496 cent voorgesteld. Aangezien de telecomaanbieders het voorstel uit 2013 aanvochten, is de kans vrij zeker dat dit nogmaals gebeurd.

Elke drie jaar neemt de ACM de telefoniemarkten onder de loep. Er wordt gekeken of er concurrentie is. Als dit er te weinig is, kunnen desbetreffende partijen makkelijker hun tarieven aanpassen. Om dit te voorkomen en consumenten te beschermen, legt de ACM verplichtingen op. In dit geval gaat het om het gespreksafgiftetarief. Als jij een persoon met een andere telefoonaanbieder belt, maak jij gebruik van hun netwerk. Om deze kosten op te vangen, vraagt zijn aanbieder een vergoeding van jouw aanbieder. Met andere woorden, er wordt een gespreksafgifte-tarief betaalt. De ACM wilt ervoor zorgen dat deze kosten niet buitensporig hoog worden.

Hoe worden de tarieven bepaald?

Uiteraard heeft de ACM de voorgestelde tarieven niet verzonnen. De tarieven zijn berekend middels de pure-BULRIC-kostenmethodiek. Echter vochten meerdere providers deze methodiek en bijbehorende resultaten aan. Volgens de telecomaanbieders moest de ACM een andere methode hanteren waardoor de maximumtarieven hoger worden. Uiteraard zijn hogere tarieven in hun voordeel. Uiteindelijk kwam de zaak voor de rechter. Een definitief vonnis is er nog altijd niet. Echter weerhoudt dit de ACM er niet van om nogmaals wijzingen voor te stellen. De telecombedrijven kunnen tot 17 januari 2017 reageren. Voorkom zelf hoge kosten door bij ons alle sim only abonnementen te vergelijken, dat scheelt iedere maand toch weer een behoorlijk bedrag.

Vergelijken van tarieven nog wel lastig

Sim onlyVeel consumenten vinden het nog wel lastig om abonnementen van verschillende providers goed te vergelijken. Dat geldt voor zowel mobiele als vaste aanbieders. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Samr in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Naar aanleiding hiervan gaat de ACM met de Nederlandse providers in gesprek om duidelijk te maken dat dit beter geregeld moet worden. Het moet vooral gemakkelijker worden voor consumenten om de verschillende prijzen te kunnen vergelijken.

Goed vergelijken is ‘essentieel’

De ACM vindt dat ‘het goed kunnen vergelijken van de prijzen en voorwaarden essentieel is voor consumenten om een goede keuze te kunnen maken bij het afnemen van telecomdiensten’. Op dit moment is dat dus blijkbaar nog te ingewikkeld. 66 procent van de ondervraagden gaf aan het moeilijk te vinden om de prijzen van mobiele aanbieders goed te kunnen vergelijken omdat de voorwaarden van abonnementen te veel verschillen. Bij het vergelijken van de prijzen van vaste aanbieders gaf zelfs 68 procent aan tegen hetzelfde probleem aan te lopen.

De ACM gaat nu dus gesprekken voeren met de providers om te bereiken dat het vergelijken van abonnementen eenvoudiger wordt voor consumenten. Waar precies over gesproken zal gaan worden, is nog niet bekend. Zo is het niet bekend of sim only abonnementen hier ook onder worden geschaard. Ook over eventuele maatregelen die de toezichthouder wil gaan nemen, wil de ACM nog geen uitspraken doen.

Vergelijken moet gemakkelijker worden

Als de gesprekken tussen de toezichthouder en de providers resultaat opleveren, moet het voor jou dus in de toekomst eenvoudiger worden om de prijzen van bijvoorbeeld verschillende sim only abonnementen met elkaar te vergelijken.Dat betekent dat je een betere keuze kunt maken bij de aanschaf van een abonnement en dat is natuurlijk altijd een goede zaak. Hiervoor doen wij van Simonlyvergelijken.nl ons uiterste best.